Menu Close

Ajai Alai


Ajai Alai Abhai Abai Abhoo Ajoo Anaas Akaas
Aganj Abhanj Alakkh Abhakkh Akaal Dyaal Alaykh Abhaykh
Anaam Akaam Agaaha Adhaaha Anaathay Pramaathay Ajonee Amonee
Na Raagay Na Rangay Na Roopay Na Raykhay
Akarmang Abharmang Aganjay Alaykhay