Menu Close

Chattr Chakkr


Chattr Chakkr Vartee
Chattr Chakkr Bhugatay
Suyambhav Subhang Sarab
Daa Saraab Jugatay
Dukaalan Pranasee Diaalang Saroopay
Sadaa Ang Sangay Abhangang Bibhutaay

Namustvun akalai, namustvun kirpalai
Namustvun aroopai, namustvun anoopai
Namustun abhaikhai, namustun alakhai
Namustun akaey, namustun ajaey
Nabustun agunjai, namustun abhunjai
namustun anamai, namustun athamai
namustun akarmun, namustun adharmun
namustun anamun, namustun adhamun
namustun ajitai, namustun abhitai
namustun anahai, namustun adhahai
namustun anilai, namustun anadai
namustun achaidai, namustun aghadhai
namustun agunjai, namustun abhunjai
namustun oodharai, namustun aparai
namustun so aikai, namustun anaikai
namustun abhootai, namustun ajoopai

Related Posts