Menu Close

Re Man Lullaby


Ray man eh bidh jog kamao
Singhee saach akapat kanthala
Dhiaan bibhoot charhaao
Taatee gaho aatam bas kar kee
Bichaa naam adhaarang
Baaje param taar tat har ko
Upajay raag rasaarang
Ughatay taan tarang rang atay giaan geet bandhaanang
Chak chak rahay dayv daanav mun
Chhak chaak biyom bivaanang
Aatam upadays bhays sanjam ko
Jaap so ajapa jaapay
Sada rahay kanchan si kaya
Kaal na kabahoo byaapay
Kaal na kabahoo byaapay

Related Posts