Menu Close

Bhand Jammee-ai (Woman Jammin’)

capo: 3rd fret
https://open.spotify.com/track/1CsoC4TW3OHkzERWBIxqyO?si=jh-g3ZK_T1-sceA_9Twniw
Intro: Bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan veeaa-hu. Bhandahu hovai dostee bhandahu chalai raahu. Bhand moo-aa bhand bhali-ai bhand hovai bandhan. So kio mandaa aakhi-ai jit jameh raajaan. Bhandahu hi bhand oopjai bhandai baajh na ko-ay. Naanak bhandai baahraa ayko sachaa so-ay. Jit mukh sadaa salaahee-ai bhaagaa ratee chaar. Naanak tay mukh oojalay tit sachai darbaar.