Menu Close

Aykaa Maaee


aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan

Interlude:

aadays tisai aadays.
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays

Related Posts