Menu Close

Raj Joag


Raaj jog takhat deean Gur Raam Das
Raaj jog takhat deean Gur Raam Das (2x)

Prathamay Naanak chand jagat bhayo aanand
Taaran Manukh jan keeo pargaas (2x)

Raaj jog takhat deean Gur Raam Das
Raaj jog takhat deean Gur Raam Das (2x)

Gur Angad dee-o nidhaan akath kathaa giaan panch bhoot bas keenay jamat naa taraas (2x)

Raaj jog takhat deean Gur Raam Das
Raaj jog takhat deean Gur Raam Das (4x)

Gur Amar Guru siri sat kalijug raakhee pat agan daykhat gat charan kaval jaas (2x)

Raaj jog takhat deean Gur Raam Das
Raaj jog takhat deean Gur Raam Das (2x)

Sabh bidh maanyo man tab hi bhayo parsan Raj jog takhat deean Gur Raam Das (2x)

Gur Raam Das
Gur Raam Das
Gur Raam Das
Gur Raam Das (2x)

Raaj jog takhat deean Gur Raam Das
Raaj jog takhat deean Gur Raam Das (2x)

Related Posts