Menu Close

Dayaal (Satigur Hoi Dayaal)

capo: 6th fret

Sathigur hoe dhaeiaal th saradhaa pureeai
Sathigur hoe dhaeiaal n kabehoon jhooreeai
Sathigur hoe dhaeiaal thaa dhukh n jaaneeai
Sathigur hoe dhaeiaal thaa har rang maaneeai

Sathigur hoe dhaeiaal thaa har rang maaneeai
thaa har rang maaneeai
Sathigur hoe dhaeiaal thaa har rang maaneeai

Sathigur hoe dhaeiaal thaa jam kaa ddar kaehaa
Sathigur hoe dhaeiaal thaa sadh hee sukh dhaehaa
Sathigur hoe dhaeiaal thaa nav nidh paaeeai
Sathigur hoe dhaeiaal th sach samaaeeai

Sathigur hoe dhaeiaal th sach samaaeeai
th sach samaaeeai
Sathigur hoe dhaeiaal th sach samaaeeai