Menu Close

Ray Man Shabad

capo: 2nd fret

Ray man eh bidh jog kamaa-o
Ray man eh bidh jog kamaa-o
Ray man eh bidh jog kamaa-o
Ray man eh bidh jog kamaa-o

Singee saach akapat kanthalaa
Dhi-aan Bibhoot charaa-o
Taatee geho aatam bas kar kee
Bhicchhaa naam adhaarang
Baajay param taar tat har ko
Upajai raag rasaarang
Ughatai taan tarang rang
Atai Gi-aan geet bandhaanang
Chak chak rehay dayv daanav mun
Chhak chhak bayom bivaanang
Aatam upadays bhays sanjam ko
Jaap so ajapaa jaapai
Sadaa rehai kanchan see kaayaa
Kaal na kabahoo bayaapai
Sadaa rehai kanchan see kaayaa
Kaal na kabahoo bayaapai

Sadaa rehai kanchan see kaayaa
Kaal na kabahoo bayaapai

Related Posts